Balance Sheet


Balance Sheet

Price:  P.O.R.
Quantity:   

Balance Sheet

Balance Sheet
Author: Dyosa Maldita

Kailangan balanced.

Balanse ang lahat. Balanse ang mundo mo, balanse ang buhay mo.

Ngunit isang araw, nagising ka na lang at naisip mo… balanse nga ba? O baka may kulang? Posible kayang makita mo ang discrepancy sa mundong hindi mo inakalang umiiral pala? At ito ang mundong salungat sa kinagisnan mo.

Forced balancing ba ang magiging drama mo? Gagawa ka ba ng sariling solusyon para mapalabas ang ipinaglalaban mong sagot? Kokopya ka ba sa ginagawa ng mga kaklase mo? O ipapasa mong hindi balanse ang laman ng worksheet mo?

Kung ano man ang piliin mong sagot, iyon din kaya ang piliin nila?

Magbubukas ang libro ng apat na estudyante. At kasabay ng simula ng kanilang kuwento ay ang kanilang paglalakbay sa  mundo kung saan nila matatagpuan ang salitang balanse.

Pag-ibig. Pangarap. Pagkatao. Pagbabago.

To order a copy, please contact Books On Demand.
Tel. No. 632-5671
E-mail: ebmbdpi@gmail.com

Return to store.

Shopping Cart


 
 
 


Close
Please support the site
By clicking any of these buttons you help our site to get better